Trong khoa học công nghệ và thực tế cuộc sống, con người rất thường gặp các bài toán trong đó cần sử dụng mô hình hàm số bậc hai. Trong Chương 3, ta đã học về hàm số bậc hai và đồ thị của chúng. Trong chương này, ta sẽ giải bất phương trình bậc hai một ẩn, một số phương trình qui về phương trình bậc hai, đồng thời vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn để giải quyết một số bài toán thực tiễn.

Học xong chương này, bạn có thể:

🎁 Nhận biết được tam thức bậc hai. Giải thích được định lí về dấu của tam thức bậc hai từ việc quan sát đồ thị của hàm số bậc hai.

🎁 Giải được bất phương trình bậc hai.

🎁 Giải được một số dạng phương trình chứa căn thức và qui về được phương trình bậc hai.

🎁 Vận dụng bất phương trình bậc hai 1 ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn.

Bài học cung cấp cho người học kiến thức về:

📌 Tam thức bậc hai.

📌 Định lí về dấu của tam thức bậc hai

Bài học này giúp cho người học biết cách giải bất phương trình bậc hai 1 ẩn

Bài học cung cấp cho người học các kiến thức về:

💎 Phương trình dạng \(\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}\)

💎 Phương trình dạng \(\sqrt{ax^2+bx+c}=dx+e\)